Speciální Projekty

ADUS Technik s.r.o. vytváří vlastí vývojový proces až do prototypu 

Prohlédněte si naše projekty

projekt 1
projekt 1

projekt 2
projekt 2

projekt 13
projekt 13

projekt 1
projekt 1

1/13
811 box topení
811 box topení

SDO 4
SDO 4

914 LTO výhřev
914 LTO výhřev

811 box topení
811 box topení

1/11

Vývojový proces společnosti ADUS technik s.r.o. zahrnuje;

  1. Vývoj konceptu

  2. Studie proveditelnosti

  3. Koncepční studie

  4. Ergonomické studie

  5. Návrhy průmyslového designu

  6. Vývoj konceptu ve více variantách

  7. Implementace průmyslového designu do 3D

Skupinové Prvky

Box topení 

Box topení - vybavení s popisy
Box topení - vybavení s popisy

Box topení
Box topení

Box topení - vybavení bez popisu
Box topení - vybavení bez popisu

Box topení - vybavení s popisy
Box topení - vybavení s popisy

1/3

Výtlaková soustava

box topení
box topení

frontbox
frontbox

rozbočovací segment
rozbočovací segment

box topení
box topení

1/6
Zpět do